مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران

یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران

یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازند ...
تاریخ انتشار:11:19:50 1396/10/27
 یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در  پارک علم و فناوری مازندران  برگزارشد

یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری مازندران برگزارشد

 یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در  پارک عل ...
تاریخ انتشار:10:58:46 1396/10/27
 بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیان

بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیان

 بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیا ...
تاریخ انتشار:10:54:25 1396/10/27
بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ

بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ

بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از هسته ها و واحدهای فناور ...
تاریخ انتشار:11:57:44 1396/10/17