آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم

کسب عنوان واحد برتر استاندارد در سال ۱۳۹۶، توسط شرکت دانش بنیان مخزن فولاد رافع ( دابو صنعت) عضو پارک علم و فناوری مازندران

کسب عنوان واحد برتر استاندارد در سال ۱۳۹۶، توسط شرکت دانش بنیان مخ ...
تاریخ انتشار:10:35:38 1396/7/29

حضور دکتر مجید الیاسی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری، در سومين مجمع عمومي شبكه‌ي پارك های علم و فناوري كشورهاي اسلامي (INSTP)

حضور دکتر مجید الیاسی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری، در ...
تاریخ انتشار:10:41:46 1396/7/26

دوره آموزشی توانمندسازی هسته ها و واحدهای فناور

دوره آموزشی توانمندسازی هسته ها و واحدهای فناور
توجه برای واحد ...
تاریخ انتشار:10:35:11 1396/7/26