مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اسلایدشو
برنامه ملی گرنت فناوری
» تاریخ انتشار: 10:33:0 1401/3/4

سومين فراخوان طرح جوانه

به اطلاع مي رساند فراخوان دور سوم «طرح گرنت جـوانه» از 1 خردادماه 1401 لغايت 15 تير ماه خواهد بود. ثبت نام متقاضيان دريافت گرنت فناوري روي آدرس Techgrant.msrt.ir آغاز شده است. يادآور مي شود که برنامه گرنت فناوري از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف بسط و توسعه فعاليت‌هاي نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي طرح‌ريزي شده است. اين برنامه با حمايت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي داراي ايده‌هاي فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» برنامه ريزي شده است.

اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي که استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد يا رساله دکتري هستند،‌ مخاطبين اصلي طرح جوانه خواهند بود.

?? http://www.mstp.ir/EventsShow.aspx?ID=28156