مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


آدرس: مازندران - ساري - خیابان طبرستان - ميدان شهید شیراوژن (دانشجو) - ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران
تلفن:33208293
فکس: 33208299
کدپستی: 48168-45155

نقشه مرکز رشد

ایمیل ارسال کننده:
نام ارسال کننده:
شماره همراه:
متن نظر:
کدامنیتی: