مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


آدرس: مازندران - ساري - خیابان خیام- جنب فروشگاه جانبو - ساختمان مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری
تلفن:011-33259865
فکس: 33208299
کدپستی: 48168-45155

نقشه مرکز رشد

ایمیل ارسال کننده:
نام ارسال کننده:
شماره همراه:
متن نظر:
کدامنیتی: