مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
» تاریخ انتشار: 1400/7/12
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می گردد. این نمایشگاه و جشنواره در سنوات گذشته با عنوان نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی برگزاری می گردید که از سال 1396 با تغییر عنوان به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی و نام اختصاری RINOTEX به فعالیت خود ادامه داده است. دوره اول نمایشگاه در سال 1384 و دوره های بعدی آن از سال 1393 بطور مستمر برگزار می گردد. در سال 1399 هشتمین دوره این نمایشگاه به دلیل همه گیری ویروس کرونا برای اولین بار به صورت مجازی در بستر وب سایت رینوتکس و با همکاری شرکت های فعال در این حوزه برگزار گردید. این نمایشگاه هر ساله آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار و از سراسر دنیا بازدید کننده و شرکت کننده دارد. نهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی نیز آبان ماه 1400 به صورت حضوری – مجازی برگزار خواهد شد.