مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
برگزاری پنجمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال 1399
» تاریخ انتشار: 13:16:17 1399/4/25
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری، پنجمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال 1399 با بررسی سه طرح در دوره رشد در محل مرکز رشد جامع شهرستان ساری برگزار گردید. در این جلسه که از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد طرح هایی از حوزه های فناوری اطلاعات، شیمی و فنی مهندسی ارائه گردید.
در مجموع از ابتدای سال 1399، هفت شرکت فناور و ده هسته پیش رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری جذب گردیدند.

» تصاویر بیشتر :