مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
برگزاری چهارمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال 1399
» تاریخ انتشار: 7:46:17 1399/4/8

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد ساری چهارمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/04 با بررسی یک طرح در دوره پیش رشد و دو طرح در دوره رشد در محل مرکز رشد جامع شهرستان ساری برگزار گردید. در این جلسات حضور فناوران و داوران از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد.

از ابتدای سال 1399 چهار شرکت فناور و 7 هسته پیش رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری جذب گردیدند.

» تصاویر بیشتر :