مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
نشست صمیمی ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران با هسته های مستقر در مراکز رشد
» تاریخ انتشار: 8:9:49 1399/3/19
روز گذشته نشست صمیمی آقای دکتر علی معتمدزادگان، ریاست محترم پارک علم و فناوری مازندران، با هسته های مستقر در مراکز رشد در فضای اشتراکی ساختمان مرکزی پارک برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر الیاسی معاون محترم پارک و آقای دکتر خوش روش مدیر مرکز رشد جامع شهرستان ساری نیز حضور داشتند.

» تصاویر بیشتر :