مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی کشت و بافت گیاهی توسط شرکت پیشتازان زیست یاخته خزر مستقر در مرکز رشد ساری
» تاریخ انتشار: 10:37:18 1398/3/21

» تصاویر بیشتر :