مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
فراخوان اولین استارت آپ گردشگری استان مازندران
» تاریخ انتشار: 1397/5/9
به منظور شناسایی طرح ها و ایده های خلاق و حمایت از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مازندران در نظر دارد با همکاری و مشارکت دانشگاه ها، پارک علم و فناوری استان، شرکت های دانش بنیان و سایر مبادی ذیربط، نسبت به اجرای استارت آپ گردشگری در سطح استان اقدام نموده و نفرات برتر آن را جهت دعوت در رویداد ملی "هفته رقابت های استارت آپی" که در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد، به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری معرفی نماید.

لذا از همه علاقمندان دعوت به عمل می آید تا در صورت برخورداری از ایده های نو در حوزه گردشگری در این رویداد شرکت نمایند.

استارت آپ چیست ؟

شرکت نوپا یا استارتاپ به یک شرکت یا کسب‌وکار گفته می‌شود که معمولاً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده‌است، رشد سریعی دارد، و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام‌پذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته‌است.

این شرکت‌ها معمولاً مبتنی بر ایده‌هایی ریسک‌پذیر هستند که مدل کسب و کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است. شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر حوزه‌ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی فعالیت می‌کنند.

استارت آپ ها عمومـا بـر پایه یـک ایـده نوآورانـه و تشـکیل یـک تیـم کاری به وجـود می آینـد. مشـخصه بـارز آنهـا خاصیـت رشـد و گسـترش پذیری در آینـده اسـت. گسـترش سـریع و بیـش از انتظـار و احتمـال بازگشـت سـرمایه جالـب توجـه در آینـده، همـان جذابیتـی اســت کــه ســرمایه گذاران ریســکپذیر را به طــرف استارت آپ ها  جــذب می کنــد.

محور های برگزاری استارت آپ و ایده های خلاق:

 

    حمل و نقل و انرژی
    اسکان و اقامت
    خدمات بانکی و بیمه ای
    خدمات اطلاع رسانی
    خدمات پذیرایی و رفاهی
    خدمات الکترونیک و فناوری اطلاعات
    گردشگری و سلامت
    محیط زیست و گردشگری
    بوم گردی و گردشگری دریایی
    معرفی جاذبه ها و محصولات گردشگری
    سایر زمینه های گردشگری

ثبت نام از طریق:

http://amol.mstp.ir/EventsShow.aspx?ID=7015

زمان و مکان برگزاری :

آخرین مهلت ارسال ایده : 97/06/08

زمان برگزاری : 97/06/18

 مکان: بابلسر، مجتمع تفریحی توریستی میزبان