مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش در سال 1400
» تاریخ انتشار: 11:29:4 1400/8/23

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری، دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال 1400 با بررسی طرح های شرکت های «مهان پایش افزار» به مدیر عاملی آقای مهندس نوریان و «راهبران توسعه سبز» به مدیر عاملی خانم دکتر منهاج در تاریخ 1400/08/22 جهت ورود به دوره رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار شد. ایده محوری شرکت های فوق، به ترتیب در حوزه مجموعه منبع تغذیه خطی ماژولار و نیز پلتفرم تخصصی توکسیکولوژی و نانوتوکسیکولوژی و نانوسیفتی بوده است.

به گفته ی دکتر کمال عطایی سلوط، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ساری، در مجموع از ابتدای سال 1400، 12 واحد فناور در مرحله رشد و 9 هسته در مرحله پیش رشد در این مرکز، جذب شده است.

 

» تصاویر بیشتر :