مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
کمیسیون جذب و پذیرش با بررسی 4 طرح دیگر برگزار شد
» تاریخ انتشار: 11:33:2 1397/7/7
به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور ساری،  کمیسیون جذب و پذیرش واحدهای متقاضی استقرار در مرکز رشد ساری با بررسی 4 طرح در روز چهارشنبه مورخ 97/07/04 برگزار شد

در این جلسه 4 طرح با ایده محوری  ذیل مورد بررسی قرار گرفت

  •  سامانه کارواش آنلاین بدون استفاده از آب در محل
  • قرص شیشه شوی خودرو
  • تهیه و توسعه داده های مکان مرجع با کاربرد در برنامه ریزی با استفاده از فناوری های ژئوماتیک
  • چراغ دکوراتیو چند منظوره» تصاویر بیشتر :