مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری مازندران برگزارشد
» تاریخ انتشار: 10:58:46 1396/10/27
 یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در  پارک علم و فناوری مازندران برگزارشد

» تصاویر بیشتر :