مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ
» تاریخ انتشار: 11:57:44 1396/10/17
بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ

» تصاویر بیشتر :