مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
فراخوان ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی
» تاریخ انتشار: 1399/4/29

مرکز تبادل فناوری ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی تبادل فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مشترک این دفتر و دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به برگزاری ایده بازار در حوزه های فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی نموده است.

فناوران این حوزه می توانند برای فناوری ها و محصولات خود با حمایت این دفتر، سرمایه گذار پیدا کرده و یا آنها را به فروش برسانند. فناوران متقاضی جذب سرمایه و یا فروش محصول می توانند مشخصات طرح خود را حداکثر تا پایان 15 شهریور  99 از طریق تارنمای رویداد به نشانی cosmetic.ideasbazaar.ir ارسال نمایند.