مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
کارگاه آموزشی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
» تاریخ انتشار: 1397/6/31
کارگاه آموزشی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT برگزار می شود

هزینه حضور در دوره آموزشی  مبلغ 500/000 ریال می باشد که دانشجویان، اعضای هیأت علمی، فناوران از 50 درصد تخفیف در هزینه ثبت نام برخوردار خواهند بود ، که می بایست در موقع ثبت نام به شماره حساب 2172055003006  نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی ساری به نام درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری مازندران منظور گردد.

شرکت کنندگان می توانند فیش واریزی و فرم تکمیل شده ثبت نام را به آدرس الکترونیکی  saberianmorteza.mstp@gmail.com  و نام کاربری تلگرام @Mm_stp  (09119104784- آقای صابریان) ارسال نموده و یا به شماره 33208299-011 فکس نمایید.

دانلود فایل از طریق:  http://mstp.ir/Workshops.aspx


زمان: روز چهارشنبه  مورخ 97/07/25، از ساعت:  صبح 9  لغایت 17
مکان: ساری، میدان معلم، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،طبقه اول، سالن کنفرانس رازی